皇港棋牌

<cite id="oqvhm"><video id="oqvhm"><nobr id="oqvhm"></nobr></video></cite>

<meter id="oqvhm"><ol id="oqvhm"></ol></meter>

<acronym id="oqvhm"></acronym>

   <acronym id="oqvhm"></acronym>
  1. <acronym id="oqvhm"></acronym>
    <dl id="oqvhm"><legend id="oqvhm"><blockquote id="oqvhm"></blockquote></legend></dl>
   1. <var id="oqvhm"><ol id="oqvhm"><big id="oqvhm"></big></ol></var>

     <acronym id="oqvhm"></acronym>
     1. <var id="oqvhm"></var>

      散文隨筆網歡迎您投稿,文學的世界我懂你!=====>點此登錄投搞
      當前位置: 首頁 >>文化藝術 >>古今人物 >>中國歷代皇帝列表

      中國歷代皇帝列表

      2019/7/25 12:29:42   0人評論   查看749次 作者:admin

      在中國兩千多年的漫長帝制社會里,皇帝是國家的最高統治者,是作為天子的最高尊稱,是專制統治的象征與代表。據統計,自公元前221年秦王嬴政稱皇帝始,到1912年“末代皇帝”溥儀退位,在2132年中,中國共有皇帝422人?!?

           在中國兩千多年的漫長帝制社會里,皇帝是國家的最高統治者,是專制統治的象征與代表。據統計,自公元前221年秦王嬴政稱皇帝始,到1912年“末代皇帝”溥儀退位,在不足2132年中,在中國歷史上一共出現了83個王朝,共有559個帝王。


      秦朝(公元前221-公元前206)

      秦朝皇帝列表

      1.秦始皇嬴政:公元前246-公元前209

      2.秦二世胡亥:公元前209-公元前206

      3.秦三世子嬰:公元前207(46天)


      漢朝(前202—220年)

      漢朝皇帝列表

      西漢(公元前206-公元9)

      1.漢高祖劉邦:公元前206-公元前194;

      2.漢惠帝劉盈:公元前194-公元前187;

      3.漢呂后執政:公元前187-公元前179;

      4.漢文帝劉恒:公元前179-公元前163;

      5.漢景帝劉啟:公元前163-公元前140;

      6.漢武帝劉徹:公元前140-公元前86;

      7.漢昭帝劉弗陵:公元前86-公元前73;

      8.漢宣帝劉洵:公元前73-公元前48;

      9.漢元帝劉奭(shi):公元前48-公元前32;

      10.漢成帝劉鷔(ao):公元前32-公元前6;

      11.漢哀帝劉欣:公元前6-1;

      12.漢平帝劉衎(kan):1-6年;

      13.孺子嬰(王莽攝政):6-9年。


      東漢(25-220年)

      1.光武帝劉秀:25-58年;

      2.漢明帝劉莊:58-76年;

      3.漢章帝劉炟(da):76-89年;

      4.漢和帝劉肇:89-106年;

      5.漢殤帝劉?。?06-107年;

      6.漢安帝劉祜(hu):107-126年

      7.漢順帝劉保:126-145年;

      8.漢沖帝劉炳:145-146年;

      9.漢質帝劉纘(zuan):146-147年;

      10.漢桓帝劉志:147-168年;

      11.漢靈帝劉宏:168-190年;

      12.漢獻帝劉協;190-220年


      三國兩晉南北朝(220-589年)

      三國(220-265年)

      1.魏國

      魏文帝曹丕:220-227年;

      魏明帝曹叡(rui):227-240年;

      魏齊王曹芳:240-254年;

      高貴鄉公曹髦:254-260年;

      魏元帝曹奐:260-265年

      2.蜀國

      昭烈帝劉備:221-223年;

      后主劉禪(shan):223-263年。

      3.吳國

      大帝孫權:222-252年;

      會稽王孫亮:252-258年;

      景帝孫休:258-264年;

      烏程侯孫皓:264-280年。


      西晉(265-317年)

      晉武帝司馬炎:265-290年;

      晉惠帝司馬衷:290-307年;

      晉懷帝司馬熾:307-313年;

      晉愍帝司馬鄴:313-317年。


      東晉(317-420年)

      晉元帝司馬睿:317-322年;

      晉明帝司馬紹:322-325年;

      晉成帝司馬衍:325-343年;

      晉康帝司馬岳:343-345年;

      晉穆帝司馬聃:345-362年;

      晉哀帝司馬丕:362-366年;

      海西公司馬奕:366-371年;

      簡文帝司馬昱:371-373年;

      孝武帝司馬曜:373-397年;

      晉安帝司馬德宗:397-419年;

      晉恭帝司馬德文:419-420年。


      南北朝


      南朝為宋、齊、梁、陳四個朝代、北朝為北魏、東魏、西魏、北齊、北周五個朝代;


      南朝(420-589年)


      1.宋(劉宋)

      宋武帝劉裕:420-423年;

      宋少帝劉義符:423-424年;

      宋文帝劉義?。?24-454年;

      宋孝武帝劉駿:454-465年;

      宋前廢帝劉子業:465-465年;

      宋明帝劉彧:465-473年;

      宋后廢帝劉昱:473-477年;

      宋順帝劉準:477-479年。


      2.齊(蕭齊)

      齊高帝蕭道成:479-483年;

      齊武帝蕭賾:483-494年;

      齊明帝蕭鸞:494-499年;

      東昏侯蕭寶:499-501年;

      齊和帝蕭寶融:501-502年。


      3.梁(蕭梁)

      梁武帝蕭衍:502-550年;

      簡文帝蕭綱:550-552年;

      梁文帝蕭繹:552-555年;

      梁晉帝蕭方智:555-556年;


      4.陳(南陳)

      陳武帝陳霸先:556-560年;

      陳文帝陳蒨(qian):560-566年;

      陳廢帝陳伯宗:566-569年;

      陳宣宗陳頊(xu):569-583年;

      陳后主陳叔寶:583-589年。


      北朝

      北魏

      道武帝拓跋珪

      明元帝拓跋嗣

      太武帝拓跋燾

      南安王拓跋余

      文成帝拓跋浚

      獻文帝拓跋弘

      孝文帝元宏

      宣武帝元恪

      孝明帝元詡

      幼主元釗

      孝莊帝元子攸

      長廣王元曄

      節閔帝元恭

      安定王元朗

      孝武帝元脩


      東魏

      孝靜帝元善見


      西魏

      文帝元寶炬

      廢帝元欽

      恭帝拓跋廓


      北齊

      *神武帝高歡

      *文襄帝高澄

      文宣帝高洋

      廢帝高殷

      孝昭帝高演

      武成帝高湛

      后主高緯

      安德王高延宗

      幼主高恒

      范陽王高紹義


      北周

      *文帝宇文泰

      孝閔帝宇文覺

      明帝宇文毓

      武帝宇文邕

      宣帝宇文赟

      靜帝宇文衍


      隋朝(581-618年)

      隋朝皇帝列表

      1.隋文帝楊堅:581-605年;

      2.隋煬帝楊廣:605-617年;

      3.隋恭帝楊侑(you):617-618年。


      唐朝(618-907年)

      唐朝皇帝列表

      1.唐高祖李淵:618-626年;

      2.唐太宗李世民:626-650年;

      3.唐高宗李治:650-684年;

      4.唐中宗李顯:684-684年;

      5.唐睿宗李旦:684-684年;

      6.武后武則天(武曌):684-705年;

      7.唐中宗李顯:705-710年;

      8.唐睿宗李旦:710-712年;

      9.唐玄宗李隆基:712-756年;

      10.唐肅宗李享:756-762年;

      11.唐代宗李豫:762-780年;

      12.唐德宗李適(kuo):780-805年;

      13.唐順宗李涌:805-806年;

      14.唐憲宗李純:806-821年;

      15.唐穆宗李恒:821-825年;

      16.唐敬宗李湛:825-826年;

      17.唐文宗李昂:826-841年;

      18.唐武宗李炎:841-847年;

      19.唐宣宗李忱:847-859年;

      20.唐懿宗李凗(cui,第三聲):859-873年;

      21.唐僖宗李儇(xuan):873-889年;

      22.唐昭宗李曄:889-904年;

      23.唐哀帝李拀(chu):904-907年。


      宋朝皇帝列表

      北宋(960-1127年)

      1.宋太祖趙匡胤:960-976年;

      2.宋太宗趙匡義:976-998年;

      3.宋真宗趙恒:998-1023年;

      4.宋仁宗趙禎:1023-1064年;

      5.宋英宗趙曙:1064-1068年;

      6.宋神宗趙頊:1068-1086年;

      7.宋哲宗趙煦:1086-1101年;

      8.宋徽宗趙佶(ji):1101-1126年;

      9.宋欽宗趙桓:1126-1127年。

      南宋(1127-1276年)

      1.宋高宗趙構:1127-1163年;

      2.宋孝宗趙昚(shen):1163-1190年;

      3.宋光宗趙惇(dun):1190-1195年;

      4.宋寧宗趙擴:1195-1225年;

      5.宋理宗趙昀:1225-1265年;

      6.宋度宗趙禥(qi):1265-1275年;

      7.宋恭帝趙顯:1275-1276年。


      元朝(1260-1368年)

      元朝皇帝列表

      1.元世祖忽必烈:1260-1295年;

      2.元成宗:1295-1308年;

      3.元武宗:1308-1312年;

      4.元仁宗:1312-1321年;

      5.元英宗:1321-1324年;

      6.元泰定帝:1324-1328年;

      7.元天順帝:1328-1328年;

      8.元文宗:1328-1329年;

      9.元明宗:1329-1332年;

      10.元寧宗:1332-1333年;

      11.元順帝:1333-1368年。


      明朝(1368-1644年)

      明朝皇帝列表

      1.明太祖朱元璋:1368-1399年;

      2.明惠帝朱允炆:1399-1402年;

      3.明成祖朱棣:1402-1425年;

      4.明仁宗朱高熾:1425-1426;

      5.明宣宗朱贍(dan)基:1426-1436年;

      6.明英宗朱祁鎮:1436-1450年;

      7.明代宗朱祁鈺:1450-1457年;

      8.明英宗朱祁鎮:1457-1465年;

      9.明憲宗朱見深:1465-1488年;

      10. 明孝宗朱祐摚(cheng):1488-1506年;

      11.明武宗朱厚燳:1506-1522年;

      12.明世宗朱厚熜(cong):即嘉靖,1522-1567年;

      13.明穆宗朱載垕(hou):1567-1573年;

      14.明神宗朱翊(yi)鈞:1573-1620年;

      15.明光宗朱常洛:1620-1621年;

      16.明熹宗朱由校:1621-1628年;

      17.明思宗朱由檢:1628-1644年。


      清朝(1616-1912年)

      清朝歷代皇帝

      1.清太祖努爾哈赤:1616-1627年;

      2.清太宗皇太極:1627-1644年;

      3.清世祖順治福臨:1644-1661年;

      4.清圣祖康熙玄燁:1661-1722年;

      5.清世宗雍正胤禛(zhen):1722-1735年;

      6.清高宗乾隆弘歷:1735-1795年;

      7.清仁宗嘉慶顒琰(yongyan):1795-1820年;

      8.清宣宗道光旻寧:1820-1850年;

      9.清文宗咸豐奕詝(zhu):1850-1861年;

      10.清穆宗同治載淳:1861-1875年;

      11.清德宗光緒載恬:1875-1908年;

      12.清宣統帝溥儀:1908-1912年。


      相關文章

      最新留言

      CopyRight:2007-2018 散文隨筆網 備案ICP:湘ICP備09009000號-6 http://www.bjyaj.com
      本站原名:百姓雜文網 現已更換網站名稱為“散文隨筆網” 域名為“http://www.bjyaj.com”
      原“百姓雜文網”的文章將不定時導入到數據庫,如有異議請聯系QQ:76004808 謝謝!
      歡迎【廣東省 廣州市】的朋友
      內容與素材部分來源于網絡,如有侵權請告知刪除
      本站為散文愛好者的網絡平臺,所有發布的作品均無稿費,請您慎重發布,感謝您對“散文隨筆網”的關愛。
      敬告作者:請對自己的言行負責,遵守國家法律法規,不要發布違法類信息。

      分享按鈕
      莒南| 米林| 大埔| 米脂| 莒南| 雅安| 通化| 南通| 瑞安| 广灵| 峄城| 西峡| 磐安| 涉县| 当雄| 兖州| 石家庄| 灌阳| 勐腊| 安溪| 安岳| 平坝| 六安| 孤家子| 泽当| 桂东| 平山| 沿河| 巴彦诺尔贡| 吉木乃| 汉中| 灌云| 南靖| 武平| 会宁| 盐山| 左权| 松潘| 南坪| 韩城| 富裕| 威海| 肇庆| 宜阳| 林甸| 大城| 临淄| 海晏| 东台| 黎平| 丰顺| 林口| 万盛| 绿春| 新会| 崇庆| 咸丰| 郸城| 新巴尔虎左旗| 五台山| 河源| 新泰| 宁国| 剑川| 南宫| 兴平| 枣庄| 巴仑台| 新绛| 博克图| 通榆| 福贡| 蓝山| 兴城| 公馆| 道孚| 天台| 丹徒| 滑县| 青岛| 射洪| 铜陵| 延庆| 昌吉| 宣汉| 五大连池| 永州| 右玉| 厦门| 湖口| 南沙岛| 新都| 二连浩特| 方城| 武汉| 涞水| 瑞丽| 宁都| 阿鲁科尔沁旗| 西安| 漠河| 洋县| 南靖| 浦北| 泰兴| 淮阳| 吴忠| 宜宾| 鄱阳| 襄阳| 绛县| 大姚| 青神| 盐都| 垣曲| 潮州| 丹凤| 武汉| 科尔沁右翼中旗| 丰台| 炮台| 德令哈| 沂源| 民和| 张家川| 湘阴| 畹町镇| 赤壁| 长葛| 兴和| 潞西| 平和| 稷山| 邵阳县| 北碚| 延津| 万州龙宝| 淳安| 沙河| 虞城| 金堂| 呼兰| 青龙| 头道湖| 大邑| 霞浦| 丹阳| 察尔汉| 塘沽| 南县| 鄯善| 桦川| 福泉| 禹城| 娄底| 綦江| 民勤| 绿春| 固阳| 梁山| 巩义| 焦作| 房县| 龙游| 丹棱| 禄丰| 遂宁| 芜湖县| 临河| 通海| 亳州| 托勒| 汤河口| 开县| 巴音布鲁克| 太湖| 嘉义| 庆阳| 晋江| 六枝| 连山| 周宁| 寿县| 武宣| 金华| 禹城| 百色| 扶沟| 锡林浩特| 丰台| 临洮| 玉屏| 虎林| 浦城| 肥城| 崇阳| 华容| 通道| 凉山| 岱山| 通山| 民勤| 青龙| 梅河口| 莒县| 大同| 茂名| 寿光| 巴中| 河南| 彝良| 多伦| 江永| 商都| 托克逊| 东兴| 莎车| 错那| 昌吉| 虞城| 迭部| 寿光| 于洪| 若尔盖| 运城| 扶余| 罗甸| 宣化| 南丹| 红柳河| 青岛| 星子| 潼南| 大城| 麦盖提| 鄂托克前旗| 塘沽| 太仆寺旗| 和田| 轮台| 张北| 阿木尔| 琼结| 双鸭山| 霍州| 龙陵| 玉门镇| 红安| 胡尔勒| 韩城| 龙泉| 长白| 德令哈| 壶关| 神农架| 扎兰屯| 峡江| 即墨| 索县| 石泉| 芮城| 嘉荫| 大理| 邛崃| 沭阳| 陵川| 台北市| 茂县| 渠县| 鄯善| 周宁| 岗子| 江孜| 宣城| 牟平| 云霄| 雅安| 芦山| 宝清| 普兰店| 如皋| 江川| 靖安| 宁强| 林西| 广安| 海东| 东沙岛| 屏边| 栖霞| 崇武| 阿拉善左旗| 固原| 苍山| 淮滨| 萧山| 阿尔山| 松江| 呼中| 巫山| 南川| 天等| 罗甸| 德清| 海原| 靖西| 永济| 攀枝花| 东乡| 阿鲁科尔沁旗| 静海| 吴县| 资中| 四子王旗| 新洲| 湘潭| 鲁山| 张家港| 南宁城区| 巴彦诺尔贡| 吴江| 乌什| 伽师| 镶黄旗| 镇巴| 徐闻| 竹山| 咸阳| 准格尔旗| 崇州| 冀州| 邵阳| 多伦| 罗山| 广丰| 乾安| 固安| 阿巴嘎旗| 来安| 峡江| 遮浪| 石台| 乌恰| 汾阳| 白城| 凤凰| 勉县| 中甸| 会宁| 龙胜| 托里| 永胜| 温宿| 缙云| 荣昌| 宁晋| 阿克陶| 金川| 华坪| 云龙| 布拖| 南城| 龙州| 乐平| 罗山| 青县| 弥渡| 江浦| 羊山| 闽侯| 阳信| 晋江| 东宁| 宜君| 黄泛区| 安泽| 临潭| 庆阳| 民权| 竹溪| 益阳| 大悟| 莒县| 易县| 勐腊| 石台| 扶风| 托克托| 天津| 休宁| 北安| 互助| 川沙| 天山大西沟| 那日图| 孟州| 武宁| 砚山| 金阳| 宜章
      看散文,微信掃碼